Ψάρια & Φαληράκι

Ψάρια & Φαληράκι

Το Φαληράκι έχει µια ιδιαίτερη σχέση µε τα φρέσκα ψάρια καθώς πριν την έλευση του τουρισµού ήταν µια γεωργική αλλά περισσότερο λόγο της θάλασσας αλιευτική περιοχή . Οι κάτοικοι είχαν σαν κύρια δραστηριότητα τους την αλιεία που µέσω αυτής ζούσαν τις οικογένειες τους , αφού η θάλασσα στην περιοχή ήταν πλούσια σε παραγωγή ψαριών . Οικογένειες των επαγγελµατιών αλιέων µε το πέρασµα του χρόνου παρέµειναν ενεργές στον τοµέα , διοχετεύοντας σε µεγάλο µέρος της αγοράς φρέσκα ψάρια και θαλασσινά που φτάνουν στο τραπέζι σας µέσω των εστιατορίων µας. Στην περιοχή δηµιουργήθηκε πριν χρόνια στην τοποθεσία Βορεινός ένα λιµανάκι το οποίο κατασκευάστηκε σαν αλιευτικό καταφύγιο λόγω των πολλών αλιέων στην περιοχή για να προστατευτούν τα αλιευτικά τους σκάφη από κακοκαιρίες ! Μπορείτε λοιπόν από τις 07:00 κάθε πρωί να το επισκεφτείτε και να διαπιστώσετε όλα αυτά που σας λέµε µιας και κάθε πρωί οι ψαράδες βγαίνουν από τη θάλασσα και βρίσκονται εκεί για να ετοιµάσουν την διοχέτευση των θαλασσινών στην αγορά . Θα έχετε την ευκαιρία να µιλήσετε µαζί τους η ακόµα και να γίνεται µέλος του πληρώµατος τους σε ένα αλιευτικό ταξίδι µέσω µιας αλιευτικής εκδροµής. Στο λιµανάκι θα δείτε και τα σκάφη που πραγµατοποιούν τις ηµερήσιες εκδροµές στην περιοχή ,όπου πραγµατοποιείται η φόρτωση και εκφόρτωση των επιβατών. Τέλος στο πανέµορφο γραφικό αυτό µέρος που φιλοξενείται το µοναστήρι των Αγίων Αποστόλων στο οποίο µπορείτε να κάνετε εκεί το γάµο των ονείρων σας!!!
Leave your comment