Klasztor Proroka Amosa

Faliraki

Prohpet Amos Monastery

Klasztor Proroka Amosa znajduje się 14 km od Rodos, w pobliżu Faliraki. Prorok Amos (z Tekou Izraela) żył 800 lat przed narodzinami Chrystusa i był ojcem Proroka Izajasza. Zgodnie z tradycją prorok Eliasz, którego klasztor znajdował się na szczycie góry, pokłócił się z Amosem i rzucił kamieniem, aby zniszczyć dany klasztor. Ale Amos zatrzymał skałę, przebijając go. Mówi się, że ta skała przetrwa na tyłach klasztoru.

Świątynia Proroka Amosa zbudowana jest na ruinach wczesnej bazyliki chrześcijańskiej (V-6 wieku n.e.) i nosi fragmenty fresków z czasów bizantyjskich i postbizantyjskich. Kompleks klasztorny ze świątynią i obudową został zbudowany w 1838 roku. Obchody klasztoru odbywają się 14 czerwca.

Klasztor Proroka Amosa w Faliraki