ההזמנה התקבלה

. היי, קיבלנו את הזמנתך אנו לאמת את הסדר וניקח את הצעדים הדרושים כדי להתקדם.